0

გადაიღე სანამ ცხელია

თავაზიანობის ერთ-ერთი მიმართვის ფორმა სუფრაზე კონკრეტულად ცხელ საჭმელზე

გადაიღე სანამ ცხელია ძროხის ხორცია მერე იყინება