0

დადის კიარა ფრინამს

კუთვნილი მანქნის შექება როდესაც მის პატრონს შეეკითხებიან თუ როგორ დადის მისი ავტომობილი

გურამ კარგად დადის შენი ზაპო?
დადის კიარა ფრინამს