0

არ დაიზარო

ერთი ადამიანის მეორესადმი რაიმეს თხოვნა

არ დაიზარო და წამამიღე რა შიკოლატი