ვარდისფერი ნიჟარა - განმარტებები - ბიძერი
0

ვარდისფერი ნიჟარა

ქალის სასქესო ორგანოს ალტერნატიული ვერსია, რომელიც შეიძლბეა გამოყენებულ იქნეს ლიტერატურაში, ქალის სასქესო ორგანოს ასაღწერად.

დასველდა ვარდისფერი ნიჟარა, თუმცა ეს ზღვის ტალღების ბრალი არ ყოფილა.