0

ყლიფსო

ეს სიტყვა გამოიყენება უკიდურესად ჩაყლეებულ ადამიანთან მიმართებაში,

-შე ყლიფსო!
-ეე ვინაა ყლიფსო ჩმდდშვც!