0

სუნიანი ნასკები

პოსტ-საბჭოთა ქვეყნებში ფართოდ გავრცელებული ფენომენი, რომელიც არის ჯანმრთელობისთვის სახიფათო და საზიანო, გამოიყენება ადამიანების მოსაწამლად, მოსაგუდად. მოარიდეთ ბავშვები და მოხუცები.

გაწიე შენი სუნიანი ნასკები!!!