2

ბრ ( X3 )

თანხმოვანთა წყვილი, რომელიც ქართული ჰიპ-ჰოპის აი იად იქცა. თუ ეს ფრაზა იცი, ესეიგი კულტურაში ჩახედული ტიპი ხარ და შენთან დიალოგი ღირს. მისი ფუძემდებელია Koa Mohawk.

გოგი : ეი, ეი, ეი
გოჩა : ბრ, ბრ, ბრ
გოგი : ვაა, შენც უყურებ ბეთლებს?