1

სამასტაიაწელნად ჩამოყალიბებული

სამასტაიაწელნად ჩამოყალიბებული კაი ბიჭი არის პიროვნება,რომელიც არის დამოუკიდებელი, რომელსაც პატივს სცემენ სხვა კაი ბიჭები, აღიარებენ მის ავტორიტეტს და იცნობ კანონიერი ქურდები(მინიმუმ სკაიპში გასაუბრება შეუძლია). ამ ტიპის კაი ბიჭები გავრცელებულია ძიდითადად ვაკე-ვერას ტერიტორიაზე ხა მათი ასაკი მერყეობს 16-დან 25 წლამდე.

მე ბიჭო სამასტაიაწელნად ჩამოყალიბებული კაი ბიჭი ვარ და კი არ ვმუშაობ ეს მასკიროვკაა რო ძაღლებმა არ გამფაქტონ ძმაო