0

წუა

წუა, იმერეთში გავრცელებული სიტყვა რომელიც ნიშნავს ტყემალს.

იმერელი: გინდა წუა დეისხი??? თბილისელი: რა წუა??