0

ბო*ის შვილი ვიყო

სიტყვა რომელიც გამოიყენება საკუთარი სიტყვის სამართლიანობის დასამტკიცებლად...როდესაც დედის ყოფაქცევას წირავ იმისთვის რომ ვიღაც *ლეს რამე დაუმტკიცო

-კვერცხის შეწვა იცი?
-ბოზიშვილივიყო ვიცი