0

კაი რო იყოს შენ დამასწრებდი?

ძირითადად მოისმენთ ბიძებისგან რომლებიც არ ეწევიან სიგარეტს და ამით ხაზს უსვამენ მის მავნებლობაზე.

დაანებე ბიძი მაგ ყ*ეობას თავი, კაი რო იყოს შენ დამასწრებდი?