0

მამაჩემის ლიჩნი ბოზი ვიყოო...

"ბოზიშვილი ვიყოს" გამძაფრებული ვარიანტი, დაგინების ერთ-ერთი ვარიაცია. ძირითადად გამოიყენება გოგოების მიერ საკუთარი სიმართლის დამტკიცების მიზნით.

მამაჩემის ლიჩნი ბოზი ვიყო არავისთვის მითქვამს!