0

ბაჯაღლო ყლე

როცა კონკრეტული პიროვნება ზედმეტად ყლეა

"გუშინ ნიკა თეორიაში ჩაიჭრა" "აუ ეგ რა ბაჯაღლო ყლეა*

0

ბაჯაღლო ყლე

ეპითეტი რომელსიც გამოიყენება უმაღლესი ხარისხის ყლის დასახასიათბლად

ეს რა ბაჯაღლო ყლეა