0

ყლისბულიონი

როდესაც ვინმე ლაწირაკი შეგეპასუხება ან ჩაგებმევა ლაპარაკში და შენ დამცირების მიზნად მიმართავ ამ სახელით.

- რატი დებილი ხარ !
- ამ ყლისბულიონს შეხედე როგორ გაბლატავდა