0

წვერპატიული

კომპლიმენტი, ანდა შეურაცყოფა დამოკიდებულია წინადადების ინტონაციაზე, მეტ შემთხვევაში გამოიყენება , კარგი წვერის ხუმრობით აღსანიშნავათ.

გიო რა ვა ხარ შე ძველო? წვერიც წამოგზრდია, რამდენი ხანია არ მინახიხარ შე წვერპატიულო შენა.