დეიღლიავე - განმარტებები - ბიძერი
0

დეიღლიავე

ქუთეისური წარმომავლობის სიტყვა, რომელიც ნიშნავს იღლიაში ამოდებას.

დეიღლიავე და წეიღე