1

მოდი მოსკოვს დაგანახებ

სიტუაცია როცა ჩაყლეება კაცები ბავშვის კისერს დედას უტყნავენ. კიდებენ თავზე ხელებს და წევენ მაღლა.

ძიაკაცი ყლეკაცი - მოდი მოსკოვი დაგანახო
-...
და ბავშვს დედა მოეტყნა