0

ეჰ,ჩვენ რომ კლასი ვიყავით

სიტყვათა შეხამება, რომელსაც ყველა სკოლადამთავრებული ხმარობს თავისი კლასის განსაკუთრებულობისა და უნიკალურობის აღსანიშნავად.შორისდებული-"ეჰ" წინადადებას ნოსტალგიურ დატვირთვას აძლევს. დღესდღეობით ამ გამოთქმას აბიტურიენტებიც ხმარობენ.

-ბიჭო,გახსოვს ლიუდას რას ვუშვებოდით ხოლმე?
-რა დამავიწყებს შეჩემა?! ეჰ,ჩვენ რომ კლასი ვიყავით რა!