2

გავიბეყე

სიტყვა რომელსაც ადამიანი წარმოსთქვამს საკმაო რაოდენობის საკვების მიღების შემდეგ.ასეთ დროს კუჭი დიდი დატვირთვის ქვეშაა,გაბეყილია.არსებობს სიტყვის ალტერნატიული ვარიანტებიც:გავიყეყე,გავიბლიყე,გავიბერე და სხვ.

-თემურ,ჭამე ხინკალი.
-არა,მეტს ვეღარ შევჭამ,გავიბეყე