ვიცი ეგ გოგო ძმაკაცი ტყნავდა - განმარტებები - ბიძერი
0

ვიცი ეგ გოგო ძმაკაცი ტყნავდა

ინდივიდი რომელიც ყველა სანაცნობოში არსებობს რომლის მითური ძმაკაციც ყველა თესლ ნაშას უკვე ჩაახტა.

-ნახე რა თესლმა ნაშამ მგლიჯა ფოლოუ შიგ ძუძუში.
- ვიცი შეჩემა ეგ გოგო ძმაკაცი ტყნავდა...