0

დედის პირში ყლეაჩუჩუნებული

გინების უმაღლესი საფეხური, წარმოიშვა გლდანში ერთ-ერთი ონლაინ გარჩევის დროს.

-ვსო ხვალ ფულს არ მოიტან და დანძრეული გაქვს!
-ფეხზე მემთხვიე შე დედისპირშიყლეაჩუჩუნ
ებულო