ქუსლზე გამოხეული ნასკივით თავი - განმარტებები - ბიძერი