0

განავალიკაცი

ტიპი რომელიც გაჩითულია ყველგან. იცის სად არის თბილისში დვიჟენიები სამშაბათს და ხუთშაბათს.

საამაყო მიმართვა:შენ მაგარი განავალიკაცი ხარ, გეცოდინება დღეს სად არის დვიჟენიები.