0

გათესლება

ტერმინი გამოიყენება ადამიანის მიმართ, რომელმაც შეიცვალა დამოკიდებულება შენ მიმართ და ძველებურად ლოიალური აღარაა.

- მამაშენს რო თხოვო?
- არა რა მამაჩემს, ამ ბოლოს მაგარი გათესლებულია ტო.