0

დაკერვა

გოგოს შებმა რაიმე მოქმედებით ან გამოლაპარაკებით

- ნახე რა გოგოა
- გინდა უცბად დავკერო?