0

ცქმუტვა

ცანცარი, მოუსვენრობა და სასაცილო საქციელი

- რას ცქმუტაობ :D