ოე ყანაა - განმარტებები - ბიძერი
0

ოე ყანაა

გაკვირვების ან გაბრაზების გამოხატვის კიდევ ერთი ფორმა

- ოე ყანაა... ბარემ თავზე დამახტი