0

თუ გინდა შეეცი

ტერმინი (სიტყვათშეთანხმება) გამოიყენება ისეთ დროს, როდესაც რაიმე საგანზე ან ინდივიდზე მოქმედების დროს მაქსიმალური ძალისხმევის მიუხედავად სასურველ შედეგს ვერ იღებ.

-რა ქენი გაასწორე შეცდომა?
-არ სწორდება და თუ გინდა შეეცი..