0

მაგარია და თუ გინდა შეეცი

ორი ან რამოდენიმე სუბიექტის საუბარი, მესამე პირზე, როცა მოსაუბრეები ვერ მალვენ მის სიძლიერეს და ხშირად აღტაცებით, ხშირად კიდეც დანანებით, აღიარებენ მას.

- გიო, გიო, ნახე მესიმ რა გოლი გაარჭო გუშინ?
- კი, ტო. მაგარია და თუ გინდა შეეცი.