0

იტოკში

ესეიგი, ანუ. სიტყვა რომელიც ზოგჯერ(ხშირადაც) გაუგებარი დანიშნულებით გამოიყენება.

-სხვა გზა არ გვაქ რავქნათ?
-აუ იტოკში რაა...

0

იტოკში

ესე იგი-ს ერთ-ერთი ვარიანტია, რომელსაც განსაკუთრებულად აქტიურად გამოიყენებენ მოზარდები და მამრობითი სქესის წარმომადგენლები.

იტოკში 5 საათზე შეგხვდები რა

0

იტოკში

ბარბარიზმია ჩემი კაი, მისი ქართული სინონიმებია: ''ჯამში'' ''საბოლოოდ''

ბიჭებო იტოკში ხელი ჩამოართვით ერთმანეთს და იძმაკაცეთ ამის იქეთ :)