0

ალილუია

ეკლესიურად - აქებდით ღმერთსა. არაეკლესიურად - როგორც იქნა, ეღირსა და ა.შ გამოიყენება მაშინ როცა როგორც იქნა ან ეღირსა.

ტ უ ა ლ ე ტ შ ი
-ჰმმმმ ჰმმმ უჰჰ უჰ (ღრმად ინჰალ-ექსჰალირებს)
2 წუთის შემდეგ
-ალილუია!