0

ბაქოზე კი არ არის შეერთებული

სიტყვათშეთანხმება გამოიყენება იმ შემთხვევაში, როდესც ვინმე იყენებს შენ მიერ შეძენილ სერვისს ( ძირითადად ტელეფონის სალაპარაკო დროს), მოუწოდებს ნამუსის გამოჩენისკენ და აღნიშნული ქმედების შეწყვეტისკენ.

-მოიტა, კიდე დამარეკინე!
-შეჩემა, ბაქოზე კი არ არის შეერთებული...