0

თამასები

კლავიატურაზე შიფტის არმქონე და პირში კბილის არმქონე ლაწირაკის საყვარელი სიტყვა

-თამასები თამასებიიიი...

0

თამასები

ხმარობენ 3დან 10წლამდე ბავშვები

-ტელეფონსი თამასები გააქ?