0

კისრამდე ფეხები

მდედრების ტანის მოყვანილობის ერთ-ერთი ფორმა. გამოიყენება ადრესატის ფიგურაზე დადებითი შთაბეჭდილების შესაქმნელად. რეალურად კი ასახავს რაღაც უპროპორციო -დედამო***ულ არსებას.

მაგ.: გოგოს კისრამდე ფეხები ქონდა