0

ასველება

ადამიანის სულიერი და ფიზიკური მდგომარეობის პიკი რომელიც გამოწვეულია ველოსიპედით სველ მიდამოზე გავლით, მაგრამ როგორც ყველაფერ კარგს მოყვება ნეგატიური შედეგები კერძოდ ჩაყლეება

მაგეებს რო მოხსნი და სველზე გაივლი ასველდები და მერე ჩაყლევდები