0

ჩაჭყუნა

ჩატენა, ძალადობის პონტია, არ უნდოდა ადამიანს სადმე ჩაჯდონა მაგრამ მეორე ადამიანმა ძალა დაატანა და ჩატენა . ჩაჭყუნა ასევე არის მამაძაღლურად რომ ჩაკეცა რაღაც და თან თვალება აცეცებდა ვინმე ხომ არ მიყურებსო.

1. არ მინდოდა დაჯდომა მაგრამ მაინც ჩამჭყუნეს
2. ცხიმიანი ხელსახოცი უადგილო ადგილას ჩავჭყუნე.