0

ამოკერილი ქალიშვილი

ითქმის მდედრობით სქესის წარმომადგენლებზე რომელთა ვაგინის დაპყრობა ფაქტობრივად შეუძლებელია, ძირითადად იწვევენ იმედგაცრუებას "მეგობარ" მამაკაცებში

-ამდღეებში ნინის მივარჭობ!!!
-რას მიარჭობ შეჩემა ამოკერილი ქალიშვილია