0

ჩემანატყნავისშვილი

გინება რომელიც არ შეიცავს მუქარის ელემენტებს.
მოგინარს უკვე ნატყნავი ყავს ,,მსხვერპლის,, დედა, ის უბრალოდ ამის ვერბალურ აფიშირებას აკეთებს.

***
-მამა, 5ლარი მომეცი, რა.
-გუშინ არ მოგეცი,შე ჩემანატყნავისშვილო ?!