0

არა(აააა)?!

ამ რიტორიკულ შეკითხვას, ძირითადად, დაუჯერებელი ისტორიის მოსმენის შემდეგ სვამენ ხოლმე, უკიდეგანო აღტაცების, იმედგაცრუებისა, თუ გაკვირვების გამოსახატად. სიტყვა სწორი ინტონაციით, კერძოდ, ბოლო მარცვალზე მახვილის დასმით უნდა წარმოითქვას, მნიშვნელობა რომ არ შეეცვალოს.

“-ესტრელლა თხოვდება!-არაააა?! რა მაგარია! ”