0

შალომ ბრატცი!

გაუმარჯოს (მშვიდობა) ძმებს

ნიკა:შალოოოომ ბრატციი
ბრატცი:შალოომ