0

მაგრად ჩაიჯვამთ

წესით ფიზიოლოგიური აქტია, თუმცა იყენებ როგორც წაგების სინონიმს.

- რას ფიქრობ აბა მოვიგებთ ?
- არა მაგრად ჩაიჯვამთ