0

გადაკუზვა

ეს არის კახეთში ერთ-ერთი შრომატევადი საქმე :D ,, ზოგი ვაზის დაკავებასაც ეძახის ,,

შენ ცოლს გადაკუზვაზე გამოუშვეეებ ?
არა ძალიან დაღლილია დაისვენოს უნდა :)