0

რავი შენ?

უხერხულ, არასასიამოვნო კითხვაზე თავის არიდების ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალებაა, რომელსაც, ძირითადად, მეგობრების დიალოგში შეხვდებით.

-რა ქენი ბიჭო ნახე ის გოგო?
-რავი შენ?


-ბიჭო შენ ისევ უმუშევარი ხარ? ვერ ნახე რამე სამსახური?
-რავი შენ?