0

სახლში როგორ ხართ?

ადამიანის მოკითხვის ფორმაა, თუმცა შეკითხვის დამსმელმა, ხშირად არც კი იცის "სახლში" ვინ იგულისხმება კონკრეტულად

სახლში როგორ ხართ?