0

ჩუსტმოტყნული

ადამიანი რომლის ჩუსტებიც ისეთი ყლეურია, რომ მის ჩუსტების სიყლევეზე ყურადღების გასამახვილებლად, მას ჩუსტმოტყნულს ედძახიან.

- რამდენიხანია ის ბანაობს
- გამოდი დროზე შე ჩუსტმოტყნულოო!