0

ფანჩარი

დეკორატიული თმიანი საფარველი ბოქვენისა და შორისის მიდამოში. მისი თვისებაა ზრდა და გაბუჩქვა. ამდენად, ლოგიკურად გამომდინარეობს დასკვნა - ისევე როგორც ყველა ბუჩქს, სჭირდება აკურატულად გაკრეჭვა
არსებობს ორი ტიპის ფანჩარი: ქალისა და კაცის. ქალის ფანჩარს გაცილებით უფრო ყურადღებიანი და აკურატული გაკრეჭვა სჭირდება. გაპარსვაც შეიძლება მოუხდეს - გააჩნის ბუჩქის საძირკველი როგორ გამოიყურება!
კაცის ბუჩქს კი გაპარსვა ნაკლებად უხდება!
არსებობს ფანჩარბუჩქის ბევრი ვარცხნილობა - ძირითადად ქალებში. ქალის ფანჩრის მოხდენილმა ვარცხნილობამ შეიძლება მნიშვნელოვანი გავლენა იქონიოს კაცის დორბლდენის ფუნქციაზე, რომელიც ქალის ფანჩრის საძირკველისკენაა მიმართული.

რაც უფრო კოხტაა ფანჩარვარცხნილობა - მით უფრო მეტი პოტენციური კლიენტი ყავს ფანჩრის საძირკველს.
თუმცა, გემოვნებაზე არ დაობენ და ზოგს უღრანტყიური გაფანჩრულობა უფრო მოწონს!

ფანჩარი. ფ ა ნ ჩ ა რ ი. ფან-ჩა-რი. ახალი ასო ბგერა ფ. აი ფანჩარი. ფანჩარს პარსავენ ბრიტვით. ფანჩრის შვილს ფანჩრისღერი ჰქვია.