0

ხალხის ფული

ერთობ სასიამუვნოდ მისართმევი და დასახარჯია ხალხის ფული. სახელმწიფო სამსახურში დასაქმებულნის ძირითადი შემოსავალი

კაია ხალხის ფულის ჭამაა?