0

ყვერზაოდი

გამოყლეებული, მაოშტერებულუ. იდიოტი. მძრეველა უქნარა

აუ გუშინ ფული წავაგე
სუფთა ყვერზაოდი ხარ ძმაო