0

მწყუთე

იგივე მლაშე, მარილიანი

"ეს კარტოფილი მწყუთეა!"
"ამდენი მარილი არ გაუკეთო, მწყუთე იქნება!"