0

კატა სალვაჯე

“ველური კატა”. ყველასათვის ცნობილი სერიალი, ტელენოველა რომელმაც უამრავი ბებიის გული
დაიპყრო ხოლო შემდეგ ამ ბებიებმა შვილიშვილები დაპიყრეს ტელევიზორებთან და დააწყებინეს ბრაზილიური სერიალების ყურება.

კატასალვაჯე, სონ კორასონ, სონ მიკანსულა, ლაკამერკორასონ!